Szczegóły ogłoszenia

67/2024

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 228,1 2024.06.05 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 93,1 2024.06.05 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,2 2024.06.05 20
Formularz cenowy xlsx 62,9 2024.06.05 33
Formularz oferty xls 61,5 2024.06.05 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,5 2024.06.05 20
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,7 2024.06.05 20
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,9 2024.06.05 21
Projekt umowy docx 533,9 2024.06.05 20
Projekt umowy - zad. 20,43,44,45,46,48,49,55 doc 1150,0 2024.06.05 21
Projekt umowy przechowania doc 1084,5 2024.06.05 21
projekt umowy użyczenia doc 43,5 2024.06.05 19
Wykaz dostaw doc 34,5 2024.06.05 20
załącznik nr 1 do umow_użyczenia doc 29,5 2024.06.05 20
załącznik nr 2 do umowy użyczenia doc 26,0 2024.06.05 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,3 2024.06.05 22

Pobierz wszystkie dokumenty