Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-51/24

""Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 195,1 2024.06.04 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 484,3 2024.06.04 21
Zał_10_do SWZ - wykaz usług wykonanych doc 47,0 2024.06.04 19
Zał_11_umowa powierzenia danych osobowych pdf 226,7 2024.06.04 18
Zał_1_do SWZ -formularz oferty docx 61,1 2024.06.04 18
Zał_2_do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ IV (pakiet 1-14) docx 29,3 2024.06.04 18
Zał_3_do SWZ - formularz cenowy xlsx 27,4 2024.06.04 20
Zał_4_do SWZ - JEDZ xml 118,3 2024.06.04 18
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 46,5 2024.06.04 18
Zał_6_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,6 2024.06.04 18
Zał_7_do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,6 2024.06.04 17
Zał_8_do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 45,9 2024.06.04 18
Zał_9_do SWZ_PPU pdf 273,2 2024.06.04 16

Pobierz wszystkie dokumenty