Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-266/24

"dostawa mebli biurowych z montażem dla WEAIiIB - DE-dzp.272-266/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 82,9 2024.06.03 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 3647,6 2024.06.03 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 26,1 2024.06.03 27
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,7 2024.06.03 25
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2024.06.03 28
Wzór formularza oferty doc 29,6 2024.06.03 32
Wzór umowy - dostawy dot 39,3 2024.06.03 28

Pobierz wszystkie dokumenty