Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-262/24

"Dostawa 5 szt. laptopów na potrzeby WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 1104,4 2024.05.29 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 64,6 2024.05.29 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2024.05.29 34
Espd-request DE-dzp.272-262-24 xml 138,1 2024.05.29 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,8 2024.05.29 33
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - DE-dzp.2 doc 51,5 2024.05.29 34
Wzór formularza oferty doc 30,1 2024.05.29 34
Wzór umowy - dostawy doc 46,7 2024.05.29 33

Pobierz wszystkie dokumenty