Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-241/24

"dostawa wyposażenia do laboratorium - DE-dzp.272-241/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 241 pdf 106,5 2024.05.28 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ 241 docx 76,5 2024.05.28 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2024.05.28 37
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 47,0 2024.05.28 37
Wzór formularza oferty docx 27,3 2024.05.28 41
Wzór umowy - dostawy doc 126,0 2024.05.28 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ doc 23,5 2024.06.13 8
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany SWZ doc 25,6 2024.06.07 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (11) xml 135,7 2024.05.28 39

Pobierz wszystkie dokumenty