Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.20.2024.MT

"Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,8 2024.05.28 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,5 2024.06.07 18
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) pdf 38,5 2024.06.13 9
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) pdf 38,5 2024.06.18 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,9 2024.05.28 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 45,2 2024.05.28 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,6 2024.05.28 32
Projekt umowy doc 145,5 2024.05.28 36
Wzór formularza oferty doc 52,5 2024.05.28 33

Pobierz wszystkie dokumenty