Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/41/2024

"Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Filia nr 1 - Poznań, ul. Juraszów 7/19"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 88,8 2024.05.28 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) pdf 387,0 2024.05.28 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Harmonogram usług konserwacyjnych 2024-2025 xls 47,0 2024.05.28 32
Informacja z otwarcia ofert pdf 179,9 2024.06.12 8
KO-01 pdf 395,0 2024.05.28 33
KO-02 pdf 401,1 2024.05.28 32
KO-03 pdf 225,5 2024.05.28 31
KO-04 pdf 394,8 2024.05.28 33
KO-05 pdf 404,1 2024.05.28 33
KO-06 pdf 398,0 2024.05.28 33
KO-07 pdf 396,2 2024.05.28 32
KO-08 pdf 224,3 2024.05.28 31
KO-09 pdf 400,7 2024.05.28 30
KO-10 pdf 331,4 2024.05.28 33
KO-11 pdf 408,2 2024.05.28 33
KO-12 pdf 397,0 2024.05.28 31
Przedmiar-01 pdf 418,0 2024.05.28 32
Przedmiar-02 pdf 415,1 2024.05.28 32
Przedmiar-03 pdf 413,1 2024.05.28 31
Przedmiar-04 pdf 405,2 2024.05.28 31
Przedmiar-05 pdf 438,4 2024.05.28 32
Przedmiar-06 pdf 413,1 2024.05.28 31
Przedmiar-07 pdf 418,1 2024.05.28 31
Przedmiar-08 pdf 427,2 2024.05.28 32
Przedmiar-09 pdf 424,8 2024.05.28 32
Przedmiar-10 pdf 407,1 2024.05.28 32
Przedmiar-11 pdf 432,4 2024.05.28 33
Przedmiar-12 pdf 412,5 2024.05.28 32
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - MODYFIKACJA z dn. 28.05.2024 r. docx 30,4 2024.05.28 32
zał. nr 10 do SWZ - Wzór umowy pdf 260,3 2024.05.28 31
zał. nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia pdf 76,7 2024.05.28 31
zał. nr 3 do SWZ - Wykaz urządzeń objętych obsługą serwisową pdf 82,8 2024.05.28 33
zał. nr 4 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 33,7 2024.05.28 32
zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów docx 28,6 2024.05.28 32
zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy doc 25,5 2024.05.28 33
zał. nr 7 do SWZ - Wykaz usług (na warunek) doc 49,0 2024.05.28 31
zał. nr 8 do SWZ - Wykaz osób (na warunek) doc 102,5 2024.05.28 31
zał. nr 9 do SWZ - Wykaz doświadczenia osób (na K-3) doc 42,5 2024.05.28 30

Pobierz wszystkie dokumenty