Szczegóły ogłoszenia

DE.dzp.272-223/24

"Dostawa komputera przenośnego dla WILiGZ DE.dzp.272-223/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 102,8 2024.05.28 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 75,5 2024.05.28 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2024.05.28 33
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,3 2024.05.28 32
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia docx 32,4 2024.05.28 31
Wzór formularza oferty docx 29,3 2024.05.28 33
Wzór umowy - dostawy docx 48,2 2024.05.28 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2024.05.28 34

Pobierz wszystkie dokumenty