Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/44/2024

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 86,5 2024.05.23 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 67,1 2024.05.23 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,6 2024.06.06 26
zał. nr 1 - formularz ofertowy docx 30,7 2024.05.23 36
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia docx 15,6 2024.05.23 39
zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 33,1 2024.05.23 35
zał. nr 4 - inne podmioty docx 28,4 2024.05.23 36
zał. nr 5 - wzor umowy docx 46,6 2024.05.23 35
zał. nr 6 - wykaz usług doc 48,0 2024.05.23 37

Pobierz wszystkie dokumenty