Szczegóły ogłoszenia

BZ.272.11.2024

""Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych przy obiektach Powiatu Limanowskiego realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj""

Zarząd Powiatu w Limanowej

                     

Brak dokumentów do pobrania