Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-122/24

"Wykonanie kompleksowych badań ilościowych i jakościowych - DE-dzp.272-122/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 122 pdf 106,6 2024.05.20 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 75,8 2024.05.20 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 25,5 2024.05.20 37
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 34,5 2024.05.20 37
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 52,5 2024.05.20 37
Wykaz osób docx 22,8 2024.05.20 37
Wykaz zrealizowanych usług docx 18,3 2024.05.20 37
Wzór formularza oferty docx 27,2 2024.05.20 37
Wzór umowy - usługi (4) docx 32,8 2024.05.20 37
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24,4 2024.05.20 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ doc 24,6 2024.05.27 37

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty