Szczegóły ogłoszenia

OUTiZP.260.09.2024

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 15 01 02 i folii pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie "

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania