Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-180/24

"Usługa dostarczania karnetów na usługi rekreacyjne i sportowe dla AGH, ACK Cyfronet AGH i NCN - DE-dzp.272-180/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 101,1 2024.05.17 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 196,5 2024.05.17 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,2 2024.05.17 40
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 46,5 2024.05.17 39
Wzór formularza oferty doc 28,1 2024.05.17 42
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,7 2024.05.17 40
Wzór umowy doc 133,5 2024.05.17 47
Zestawienie cenowe doc 22,9 2024.05.17 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 29,3 2024.05.28 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,6 2024.06.03 29
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2024.06.03 29
NOWY OBOWIAZUJĄCY WZÓR UMOWY 180 doc 134,0 2024.05.28 31

Pobierz wszystkie dokumenty