Szczegóły ogłoszenia

FER.271.14.2024

"Remont/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czermna - Wola w m. Czermna (dz. ewid nr 2618 i 2619/2) dł. 1255 mb w km 0+000 - 1+255 "

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 66,6 2024.05.14 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 63,9 2024.05.14 4

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,9 2024.05.29 0
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2024.05.29 0

Pobierz wszystkie dokumenty