Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.17.2024.MT

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 106,2 2024.05.14 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,7 2024.05.22 9
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) pdf 38,7 2024.05.27 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,4 2024.05.14 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 160,5 2024.05.14 21
Opis przedmiotu zamówienia docx 50,6 2024.05.14 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,2 2024.05.14 21
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,2 2024.05.14 21
Projekt umowy doc 130,5 2024.05.14 19
Wzór formularza oferty doc 50,0 2024.05.14 21
zmieniony Formularz cenowy doc 200,0 2024.05.22 9
zmieniony Formularz cenowy 2 - 27.05.2024 doc 200,5 2024.05.27 3
zmieniony Projekt umowy doc 131,5 2024.05.22 9

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 38,0 2024.05.27 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 1264,5 2024.05.22 10

Pobierz wszystkie dokumenty