Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.18.2024.MM

"Rozbudowa i modernizacja klastra obliczeniowego w Katedrze Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 309,4 2024.05.13 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 317,3 2024.05.24 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,2 2024.05.13 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,0 2024.05.13 22
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,4 2024.05.13 22
Opis przedmiotu zamówienia docx 72,1 2024.05.13 26
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,3 2024.05.13 22
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 29,2 2024.05.13 22
Projekt umowy docx 50,6 2024.05.13 23
Wzór oferty doc 60,5 2024.05.13 22
Wzór protokołu odbioru docx 17,1 2024.05.13 24

Zapytania do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty