Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-226/24

"Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku C-4 na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-226/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 125,4 2024.05.13 34

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,8 2024.05.15 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 291,0 2024.05.13 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2024.05.13 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2024.05.13 25
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2024.05.13 24
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 47,0 2024.05.13 25
Wzor_umowy_C-4_budowa windy docx 89,2 2024.05.13 27
Wzór formularza oferty doc 59,5 2024.05.13 30
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2024.05.13 24
wzór owiadczenia Podwykonawcy_dostawcy doc 44,5 2024.05.13 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2024.05.13 24

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 36,5 2024.05.29 1

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 177,5 2024.05.28 7
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 169,5 2024.05.28 9
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 175,5 2024.05.27 10

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty