Szczegóły ogłoszenia

DE.dzp.272-215/24

" Dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego dla WMS - DE.dzp.272-215/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 101,4 2024.05.13 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 72,5 2024.05.13 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,0 2024.05.13 19
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,2 2024.05.13 22
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia docx 32,4 2024.05.13 20
Wzór formularza oferty docx 30,4 2024.05.13 24
Wzór umowy 215 - dostawy docx 46,7 2024.05.13 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2024.05.13 20

Pobierz wszystkie dokumenty