Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-45/24

"Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i produktów leczniczych"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 87,9 2024.05.10 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 463,5 2024.05.10 24
Wyjaśnienia swz pdf 221,6 2024.05.23 6
Zał_1_do SWZ - formularz oferty doc 183,5 2024.05.10 24
Zał_2 do SWZ - formularz cenowy xlsx 16,8 2024.05.10 26
Zał_3_do SWZ - JEDZ xml 113,6 2024.05.10 25
Zał_4_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 43,1 2024.05.10 24
Zał_5_do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 44,4 2024.05.10 23
Zał_6_ do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 44,2 2024.05.10 23
Zał_7 do SWZ - PPU pdf 254,0 2024.05.10 24

Pobierz wszystkie dokumenty