Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-211/24

"Dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 1105,7 2024.05.10 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,0 2024.05.10 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2024.05.10 26
Espd-request DE-dzp.272-211-24 xml 138,1 2024.05.10 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,8 2024.05.10 25
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 -DE-dzp.27 doc 50,5 2024.05.10 25
Wzór formularza oferty doc 33,6 2024.05.10 22
Wzór umowy - dostawy doc 38,0 2024.05.10 26

Pobierz wszystkie dokumenty