Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-132/24

"dostawa zestawów komputerowych typu All in One dla wszystkich Jednostek AGH - DE-dzp.272-132/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 134,2 2024.05.10 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 92,6 2024.05.10 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 25,6 2024.05.10 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,9 2024.05.10 24
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,7 2024.05.10 27
Wykaz zrealizowanych dostaw dot 22,6 2024.05.10 26
Wzór formularza oferty dot 31,1 2024.05.10 42
Wzór umowy - dostawy docx 52,5 2024.05.10 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby dot 24,1 2024.05.10 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ 4 doc 22,2 2024.05.22 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 - zmiany SWZ 1 doc 27,0 2024.05.22 10
Wyjaśnienie treści SWZ 2 - zmiany SWZ 2 doc 67,2 2024.05.22 9
Wyjaśnienie treści SWZ 3 - zmiany SWZ 3 doc 26,8 2024.05.22 10
Wyjaśnienie treści SWZ 4 doc 24,6 2024.05.28 4

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty