Szczegóły ogłoszenia

FER.271.12.2024

"Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do km 1+095,10 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 68,8 2024.05.08 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 1 pdf 33,8 2024.05.22 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 66,3 2024.05.08 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2024.05.08 24
Geologia zip 8316,4 2024.05.29 0
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2024.05.08 24
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28,7 2024.05.08 24
Projekt architektoniczno-budowlany zip 22091,8 2024.05.29 0
Projekt organizacji ruchu zip 2725,6 2024.05.29 0
Projekt techniczny zip 40962,4 2024.05.29 0
Projekt wykonawczy zip 67741,1 2024.05.29 0
Projekt zagospodarowania zip 5376,0 2024.05.29 0
załącznik nr 10 PRZEDMIARY zip 345,5 2024.05.08 25
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych docx 19,6 2024.05.08 24
załącznik nr 6 formularz ofertowy doc 52,5 2024.05.08 24
Załącznik nr 7 projekt umowy docx 52,7 2024.05.08 25
załącznik nr 8 Projekt_2.zip.001 001 146484,4 2024.05.08 29
załącznik nr 8 Projekt_2.zip.002 002 41212,5 2024.05.08 31
załącznik nr 9 SPECYFIKACJE zip 3028,7 2024.05.08 24
Załączniki do projektu budowlanego zip 26237,2 2024.05.29 0
Załączniki ZRiD zip 14235,0 2024.05.29 0
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,0 2024.05.08 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 19,9 2024.05.22 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 20,9 2024.05.29 0

Pobierz wszystkie dokumenty