Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-171/24

"Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu AGH - DE-dzp.272-171/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 115,5 2024.05.06 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 69,2 2024.05.06 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty docx 25,5 2024.05.06 31
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 40,5 2024.05.06 22
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 35,0 2024.05.06 22
Wzór umowy docx 35,6 2024.05.06 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,1 2024.05.14 14
Informacja z otwarcia ofert doc 134,0 2024.05.14 16

Pobierz wszystkie dokumenty