Szczegóły ogłoszenia

50/2024

"Usługi w zakresie przeglądów okresowych instalacji i urządzeń infrastruktury"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 34,3 2024.04.30 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 74,5 2024.04.30 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,1 2024.04.30 41
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 1 docx 25,2 2024.04.30 62
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 2 docx 30,3 2024.04.30 50
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 3 docx 19,8 2024.04.30 42
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 4 docx 20,4 2024.04.30 46
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 5 docx 23,4 2024.04.30 140
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 6 docx 22,7 2024.04.30 34
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 7 docx 21,1 2024.04.30 36
FORMULARZ OFERTY - ZADANIE 8 docx 20,0 2024.04.30 46
HARMONOGRAM POMIARÓW 2024 - ZADANIE 1 xlsx 20,3 2024.04.30 28
Oświadczenie docx 514,1 2024.04.30 37
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,1 2024.04.30 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,2 2024.04.30 31
projekt umowy - ZADANIE 2 docx 543,6 2024.04.30 30
projekt umowy - ZADANIE 3 docx 543,0 2024.04.30 42
projekt umowy - ZADANIE 4 docx 542,0 2024.04.30 27
projekt umowy - ZADANIE 5 docx 543,3 2024.04.30 26
projekt umowy - ZADANIE 6 docx 544,2 2024.04.30 28
projekt umowy - ZADANIE 7 docx 543,2 2024.04.30 27
projekt umowy - ZADANIE 8 docx 540,8 2024.04.30 25
projekt umowy zadanie 1 docx 542,3 2024.04.30 26
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY - ZADANIE 1 docx 19,5 2024.04.30 28
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY - ZADANIE 4 docx 21,2 2024.04.30 27
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY - ZADANIE 5 docx 23,5 2024.04.30 28
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY - ZADANIE 6 docx 30,4 2024.04.30 29
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY - ZADANIE 7 docx 21,2 2024.04.30 28
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY - ZADANIE 8 docx 26,7 2024.04.30 26
WYKAZ BENDERÓW - ZADANIE 8 docx 21,3 2024.04.30 26
Wykaz dostaw lub usług doc 26,9 2024.04.30 27
WYKAZ KOMINÓW - ZADANIE 5 docx 27,1 2024.04.30 28
Wykaz osób doc 24,8 2024.04.30 31
WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ - ZADANIE 4 xlsx 16,1 2024.04.30 30
ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH - ZADANIE 2 docx 30,0 2024.04.30 27
ZAKRES PRZEGLĄDU AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH - ZADANIE 7 doc 29,0 2024.04.30 27
ZAKRES PRZEGLĄDU BATERII AKUMULATORÓW - ZADANIE 6 docx 15,9 2024.04.30 29
ZAKRES PRZEGLĄDU UPS - ZADANIE 6 docx 16,2 2024.04.30 120
ZASADY ŚRODOWISKOWE - ZADANIA 2-8 doc 119,0 2024.04.30 25
ZESTAWIENIE BATERII AKUMULATORÓW - ZADANIE 6 docx 20,4 2024.04.30 28
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNYCH - ZADANIE 2 doc 49,5 2024.04.30 28
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH - ZADANIE 3 docx 32,3 2024.04.30 26
ZESTAWIENIE ZASILACZY UPS - ZADANIE 6 docx 20,6 2024.04.30 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,0 2024.04.30 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,6 2024.05.10 105
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - SPROSTOWANIE docx 22,8 2024.05.10 16
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 27,2 2024.05.10 16

Pobierz wszystkie dokumenty