Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.5.2024

"Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 59,5 2024.04.30 50

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,6 2024.05.15 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 299,1 2024.04.30 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz oferty doc 65,5 2024.04.30 44
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,7 2024.04.30 42
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,5 2024.04.30 41
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 31,3 2024.04.30 41
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 32,3 2024.04.30 42
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 31,6 2024.04.30 44
7 Projekt umowy pdf 285,1 2024.04.30 42
8 Przedmiar robót zip 501,6 2024.04.30 47

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2024.05.15 36

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty