Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.5.2024

"Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 59,5 2024.04.30 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 34,6 2024.05.15 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 299,1 2024.04.30 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Formularz oferty doc 65,5 2024.04.30 32
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,7 2024.04.30 30
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 23,5 2024.04.30 30
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 31,3 2024.04.30 29
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 32,3 2024.04.30 30
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 31,6 2024.04.30 32
7 Projekt umowy pdf 285,1 2024.04.30 30
8 Przedmiar robót zip 501,6 2024.04.30 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2024.05.15 19

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty