Szczegóły ogłoszenia

OUTiZP.260.08.2024

"Usługa ochrony fizycznej obiektu bazy transportowej usytuowanej przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z terenem przyległym do bazy, tzw. parkingiem pracowniczym"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania