Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.14.2024

"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. "

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.04.2024 pdf 181,7 2024.04.29 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 87,1 2024.04.29 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.1 Formularz ofertowy - roboty budowlane docx 45,1 2024.04.29 44
1.2 Formularz ofertowy - inspektor nadzoru docx 46,3 2024.04.29 45
10. Kosztorysy i przedmiary dla Części II zip 2730,3 2024.04.29 46
11. Dokumentacja dla Części I zip 12556,3 2024.04.29 45
12.1. Dokumentacja dla Części II zip 34328,2 2024.04.29 44
12.2. Dokumentacja dla Części II zip 49361,9 2024.04.29 43
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 40,2 2024.04.29 43
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 34,3 2024.04.29 43
4. Wykaz robót budowlanych docx 33,0 2024.04.29 43
5. Wykaz usług wykonanych docx 33,5 2024.04.29 43
6. Wykaz osób docx 34,6 2024.04.29 45
7. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 36,9 2024.04.29 43
8. Projekty umów zip 209,9 2024.04.29 43
9. Kosztorys i przedmiar dla Części I zip 401,1 2024.04.29 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ 2 zip 103,7 2024.05.10 35
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 32,7 2024.05.08 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 33,5 2024.05.14 36

Pobierz wszystkie dokumenty