Szczegóły ogłoszenia

ZP.380/8/2024, ZP.260.8.2024

"Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. Rozbudowa budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                     

Brak dokumentów do pobrania