Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.11.2024

"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 25.04.2024 pdf 130,6 2024.04.25 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 64,6 2024.04.25 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy docx 33,2 2024.04.25 52
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 31,2 2024.04.25 53
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 25,0 2024.04.25 52
4. Wykaz robot budowlanych docx 24,0 2024.04.25 53
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,7 2024.04.25 52
6. Kosztorysy zip 105,1 2024.04.25 51
7. Projekt umowy doc 147,5 2024.04.25 52
8. SST D-05.03.17 pdf 625,1 2024.04.25 53
9. D-00.00.00 Wymagania ogólne pdf 689,1 2024.04.25 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,5 2024.05.13 36

Pobierz wszystkie dokumenty