Szczegóły ogłoszenia

KA-2/028/2024

"Roboty remontowe w budynku DS-1 (21-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,4 2024.04.24 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 61,8 2024.04.24 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 31,2 2024.04.24 93
Opis przedmiotu zamówienia zip 8403,5 2024.04.24 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,4 2024.04.24 62
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.04.24 65
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,5 2024.04.24 66
Projekt umowy docx 112,4 2024.04.24 74
Wykaz osób doc 35,5 2024.04.24 56
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2024.04.24 66
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,6 2024.04.24 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 30.04.2024 r. pdf 120,7 2024.04.30 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2024.05.10 64
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2024.05.10 79

Pobierz wszystkie dokumenty