Szczegóły ogłoszenia

KA-2/030/2024

"Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,2 2024.04.24 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 64,4 2024.04.24 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty docx 31,1 2024.04.24 71
Opis przedmiotu zamówienia zip 3024,0 2024.04.24 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 16,4 2024.04.24 63
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 46,5 2024.04.24 62
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,5 2024.04.24 71
Projekt umowy docx 113,6 2024.04.24 65
Wykaz osób doc 35,5 2024.04.24 66
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2024.04.24 59
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,2 2024.04.24 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 30.04.2024 r. pdf 120,5 2024.04.30 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2024.05.09 73
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2024.05.09 79

Pobierz wszystkie dokumenty