Szczegóły ogłoszenia

CRZP/65/2024/AZP

"Wykonywanie prac dla Centrum Transferu Technologii - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08dc637b-0610-3586-b7f5-d30001430d27 pdf 126,6 2024.04.23 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 338,5 2024.04.23 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty doc 306,0 2024.04.23 30
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,6 2024.04.23 29
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłankach wykluczenia doc 27,8 2024.04.23 32
4_Wykaz_osób doc 45,0 2024.04.23 29
5_Wzór_umowy doc 514,5 2024.04.23 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 147,2 2024.05.06 24

Pobierz wszystkie dokumenty