Szczegóły ogłoszenia

1/ZP/2024

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I - BUDYNEK "C" na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów"

SIM Małopolska Sp.z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania