Szczegóły ogłoszenia

CRZP/50/2024/AZP

"Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 200158-2024 pdf 1082,3 2024.04.05 53

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 5 i 6 pdf 151,3 2024.05.17 16
Wybór 1 3 7 9 pdf 815,2 2024.05.24 5

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
222604-2024 pdf 1095,2 2024.04.16 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 539,5 2024.04.05 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Opis przedmiotu zamówienia doc 110,5 2024.04.05 44
2_Wzór oferty docx 279,6 2024.04.05 43
3_JEDZ zip 73,5 2024.04.05 41
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 35,6 2024.04.05 43
5_Oświadczenie wykonawcy o aktualności doc 22,4 2024.04.05 41
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2024.04.05 41
7_Wykaz osób zip 161,6 2024.04.05 45
8_Projekty umowy i kontraktów zip 113,6 2024.04.05 43
9_Karta bezpieczeństwa i certyfikat pdf 1170,7 2024.04.05 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ_1 pdf 555,9 2024.04.16 30
Powiadomienie o zmianach SWZ_2 pdf 970,4 2024.04.25 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
247939-2024 pdf 1095,3 2024.04.25 28
Potwierdzenie wszystkich ofert pdf 167,6 2024.05.08 18

Pobierz wszystkie dokumenty