Szczegóły ogłoszenia

ZP/27/2024

"Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,3 2024.04.02 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - ZP-27-2024-Implanty ortopedyczne doc 261,0 2024.04.02 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 pakiet 1 -Endoproteza jednoosiowa i rewizyjna stawu kolanoweg xlsx 15,5 2024.04.02 26
Załącznik nr 1 pakiet 2 -Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego z mo xlsx 14,2 2024.04.02 27
Załącznik nr 1 pakiet 3 - Endoproteza bezcementowa przynasadowa z opcją dwum xlsx 14,4 2024.04.02 26
Załącznik nr 1 pakiet 4 -Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco xlsx 12,9 2024.04.02 26
Załącznik nr 1 pakiet 5 - Rekonstrukcja ACL xlsx 14,0 2024.04.02 26
Załącznik nr 1 pakiet 6 - Gwóźdź śródszpikowy ramienny prosty xlsx 12,9 2024.04.02 26
Załącznik nr 1 pakiet 7 - Płyta do artrodezy stawu śródstopno-klinowego xlsx 12,5 2024.04.02 26
Załącznik nr 1 pakiet 8 - Dynamiczna śruba biodrowa xlsx 12,4 2024.04.02 27
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy-pakiety doc 68,5 2024.04.02 27
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,1 2024.04.02 26
Załącznik nr 4 - projekt umowy 12 m-cy- pak. 1,3,4 docx 47,5 2024.04.02 31
Załącznik nr 4 - projekt umowy-24 m-ce-pak. 2,5-8 docx 50,3 2024.04.02 27
Załącznik nr 4A - projekt umowy depozytowej docx 23,3 2024.04.02 26
Załącznik nr 4B - projekt umowy użyczenia instrumentarium docx 22,1 2024.04.02 26
Załącznik nr 5 - Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 34,1 2024.04.02 26
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wyklu docx 23,3 2024.04.02 27
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadcze docx 29,9 2024.04.02 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o zmianach SWZ - 1 doc 22,1 2024.04.10 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 1 doc 23,5 2024.04.22 0

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 pakiet 3 -ze zmianami z dnia 22.04.2024 r. Endo.bezcement.prz xlsx 14,4 2024.04.22 0

Pobierz wszystkie dokumenty