Szczegóły ogłoszenia

ZP-183/2024

"Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, budowlanej, elektrycznej, nad Zadaniem Inwestycyjnym pod nazwą: „Modernizacja hydroforni w obiekcie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu""

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

                     

Brak dokumentów do pobrania