Szczegóły ogłoszenia

Zp.In.271.7.2024

"Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników"

Gmina Opatówek

                     

Brak dokumentów do pobrania