Szczegóły ogłoszenia

NZ/17/U/P/E/2024

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych zadania : Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową fragmentu wewnętrznej drogi pożarowej i zewnętrznej infrastruktury, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa, powiat limanowski, jedn. ewid:. Limanowa [120701_1],obręb: 5 [0005], działka ewid.:16/9."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 133,9 2024.04.02 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji)-sig-sig pdf 643,4 2024.04.02 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 427,1 2024.04.10 11
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 461,7 2024.04.10 16

Pobierz wszystkie dokumenty