Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272- 104/24

"dostawa jednostki centralnej koputera do obliczeń równowkegłych w celach naukowo-dydaktycznych dla WI - DE-dzp.272- 104/24 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 82,1 2024.03.28 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 73,7 2024.03.28 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 22,9 2024.03.28 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2024.03.28 25
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,6 2024.03.28 25
Wzór umowy - dostawy doc 132,0 2024.03.28 25
Wzór_formularza_oferty docx 31,4 2024.03.28 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2024.03.28 25
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 101,8 2024.04.03 16

Pobierz wszystkie dokumenty