Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.12.2024

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław - Białykał, odcinek Sowy - Białykał."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.03.2024 pdf 152,9 2024.03.27 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 68,3 2024.03.27 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz ofertowy - roboty budowlane docx 36,3 2024.03.27 28
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 31,2 2024.03.27 25
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 25,3 2024.03.27 27
4. Wykaz robót budowlanych docx 23,5 2024.03.27 25
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,0 2024.03.27 25
6. Projekt umowy doc 187,0 2024.03.27 27
7. Kosztorys i przedmiar zip 512,5 2024.03.27 29
8. Dokumentacja zgłoszeniowa pdf 9823,2 2024.03.27 26
9. SST pdf 6954,5 2024.03.27 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjasnienie treści SWZ 05.04.2024 docx 27,6 2024.04.05 12
Wyjaśnienia treści SWZ 09.04.2024 zip 6291,2 2024.04.09 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
6. Projekt umowy - MODYFIKACJA doc 188,0 2024.04.05 12
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2024.04.11 12

Pobierz wszystkie dokumenty