Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.10.2024.MM

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Informatyki Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 693,0 2024.03.27 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 689,3 2024.04.05 19
Informacja o zmianach 2 (procedura pełna) pdf 688,9 2024.04.10 14
Informacja o zmianach 3 (procedura pełna) pdf 685,7 2024.04.15 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,1 2024.03.27 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,1 2024.03.27 30
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,3 2024.03.27 28
Opis przedmiotu zamówienia doc 134,0 2024.03.27 45
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,3 2024.03.27 28
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 28,5 2024.03.27 27
Projekt umowy docx 50,5 2024.03.27 30
Wzór oferty docx 24,4 2024.03.27 28
Wzór protokołu odbioru docx 17,1 2024.03.27 27

Pobierz wszystkie dokumenty