Szczegóły ogłoszenia

ZP3/855/24

"dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części: Część 1: dostawa wraz z montażem szaf hybrydowych do budynku "Koszarowca" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, al. Niepodległości 53, Poznań. Część 2: dostawa wraz z montażem szaf metalowych do budynku "Koszarowca" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, al. Niepodległości 53, Poznań. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu. "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 140,0 2024.03.27 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 502,0 2024.03.27 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - cz. 1 docx 412,5 2024.03.27 39
Załącznik B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- cz. 2 docx 111,7 2024.03.27 39
Załącznik C do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - cz. 3 doc 6871,0 2024.03.27 35
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty-część 1 doc 64,5 2024.03.27 32
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty-część 2 doc 65,5 2024.03.27 29
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty-część 3 doc 65,5 2024.03.27 30
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy- część 1 xls 388,5 2024.03.27 31
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy- część 2 xls 388,5 2024.03.27 29
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy- część 3 xls 393,0 2024.03.27 27
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ - cz. 1 xml 107,8 2024.03.27 36
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- cz. 2 xml 107,8 2024.03.27 35
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- cz. 3 xml 107,9 2024.03.27 38
Załącznik nr 3a do SWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,0 2024.03.27 31
Załącznik nr 3b do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji cz. docx 18,4 2024.03.27 30
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 39,5 2024.03.27 31
Załącznik nr 5 do SWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zas doc 50,5 2024.03.27 29
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapita docx 25,5 2024.03.27 29
Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy docx 40,4 2024.03.27 28
Załącznik nr 8 do SWZ- Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby z art.1 docx 21,2 2024.03.27 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ- odpwiedź na pytanie nr 1 pdf 443,2 2024.04.03 15
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytanie nr 1 - ustawienie szaf - cz. 1, cz. docx 502,0 2024.04.03 13

Pobierz wszystkie dokumenty