Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2024

"Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 15 765 100,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Brak dokumentów do pobrania