Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-126/24

"Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 1110,7 2024.03.22 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,3 2024.03.22 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,2 2024.03.22 35
Espd-request DE-dzp.272-126-24 xml 138,1 2024.03.22 36
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,7 2024.03.22 36
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 -DE-dzp.27 doc 50,5 2024.03.22 34
Wzór formularza oferty doc 30,4 2024.03.22 33
Wzór umowy - dostawy doc 33,5 2024.03.22 36

Pobierz wszystkie dokumenty