Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-105/24

"Wykonanie usługi w zakresie pobrania próbek z procesu technologicznego wzbogacenia rudy w O/ZWR Rejon Rudna KGHM Polska Miedź SA oraz oznaczeń chemicznych i mineralogicznych z wykorzystaniem techniki mineralogii procesowej MLA lub QEMSCAN - DE-dzp.272-105/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,6 2024.03.20 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 68,7 2024.03.20 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2024.03.20 32
Wykaz zrealizowanych usług docx 23,8 2024.03.20 33
Wzór formularza oferty docx 27,1 2024.03.20 32
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 26,3 2024.03.20 35
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,4 2024.03.20 32
Wzór umowy docx 31,6 2024.03.20 32
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2024.03.20 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,2 2024.03.28 26
Informacja z otwarcia ofert doc 133,8 2024.03.28 21

Pobierz wszystkie dokumenty