Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.2.10.2024

"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim. "

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.03.2024 pdf 90,7 2024.03.20 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.03.2024 pdf 45,9 2024.03.29 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 87,2 2024.03.20 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.1 Formularz ofertowy - roboty budowlane docx 45,4 2024.03.20 39
1.2 Formularz ofertowy - inspektor nadzoru docx 46,5 2024.03.20 42
10. Kosztorysy i przedmiary dla Części II zip 3604,5 2024.03.20 42
11. Dokumentacja dla Części I zip 13937,0 2024.03.20 41
12.1. Dokumentacja dla Części II zip 57652,8 2024.03.20 39
12.2. Dokumentacja dla Części II zip 44951,6 2024.03.20 37
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 40,3 2024.03.20 39
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 34,3 2024.03.20 39
4. Wykaz robót budowlanych docx 33,0 2024.03.20 45
5. Wykaz usług wykonanych docx 33,5 2024.03.20 39
6. Wykaz osób docx 34,6 2024.03.20 39
7. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 36,9 2024.03.20 41
8. Projekty umów zip 215,8 2024.03.20 38
9. Kosztorys i przedmiar dla Części I zip 418,4 2024.03.20 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana treści SWZ zip 119,8 2024.03.29 32
Zmiana treści SWZ 05.04.2024 zip 119,6 2024.04.05 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 33,3 2024.03.28 32
Wyjaśnienie treści SWZ 02.04.2024 doc 32,6 2024.04.02 25
Wyjaśnienie treści SWZ 05.04.2024 doc 35,9 2024.04.05 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
8.2. Projekt umowy - MODYFIKACJA roboty budowlane zadanie częściowe Nr 2 docx 78,6 2024.04.02 24
9. Kosztorys i przedmiar dla Części I - Modyfikacja zip 413,5 2024.03.29 30
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 33,0 2024.04.11 17
KO Konary Grąbkowo - Modyfikacja_ zip 9,6 2024.04.05 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.04.2024 pdf 45,9 2024.04.05 18

Pobierz wszystkie dokumenty