Szczegóły ogłoszenia

DE-dzp.272-114/24

"dostawa foteli biurowych - 109 sztuk dla WIMIC - DE-dzp.272-114/24"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 106,0 2024.03.20 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 69,2 2024.03.20 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej doc 40,5 2024.03.20 39
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia doc 68,7 2024.03.20 41
Oświadczenie_sankcyjne doc 46,5 2024.03.20 40
Wzór formularza oferty doc 29,6 2024.03.20 43
Wzór_umowy_-_dostawy doc 40,9 2024.03.20 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ 2 doc 24,1 2024.04.18 9
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 25,3 2024.04.10 18
Wyjaśnienie treści SWZ _1 doc 23,2 2024.03.25 37
Wyjaśnienie treści SWZ _2 doc 23,7 2024.04.11 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (3) xml 135,9 2024.03.20 43
Nowy obowiązujący Formularz oferty docx 29,6 2024.04.11 14
NOWY OBOWIĄZUJĄCY Wzór_umowy_-_dostawy docx 40,6 2024.04.10 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) doc 22,7 2024.04.18 7

Pobierz wszystkie dokumenty