Szczegóły ogłoszenia

ZP3/757/24

"Zakup i dostawa zautomatyzowanego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC wyposażonego w detektor diodowy DAD oraz detektor refraktometryczny wraz z uruchomieniem i szkoleniem"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,5 2024.03.18 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 8310,3 2024.03.18 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia docx 25,5 2024.03.18 24
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 32,3 2024.03.18 21
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 21,2 2024.03.18 24
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 60,5 2024.03.18 22
Załącznik nr 3a - Oświadczenie Wykonawcy-Wykonawców_sankcyjne docx 23,7 2024.03.18 21
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 34,6 2024.03.18 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 455,1 2024.03.28 20

Pobierz wszystkie dokumenty