Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.1.2024.MM

"Dostawa komputerów do analizy i obróbki danych na potrzeby projektu badawczego ,,Standaryzacja procedury wymiarowania defektów metodą aktywnej termografii w podczerwieni" w ramach konkursu Polska Metrologia II dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 271,9 2024.03.15 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 210,9 2024.03.15 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 187,4 2024.03.15 34
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,7 2024.03.15 45
Opis przedmiotu zamówienia doc 212,0 2024.03.15 43
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 186,0 2024.03.15 36
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 187,8 2024.03.15 40
Projekt umowy docx 186,9 2024.03.15 40
Wzór oferty doc 216,5 2024.03.15 41
Wzór protokołu odbioru docx 177,9 2024.03.15 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 35,6 2024.04.23 1
Informacja z otwarcia ofert doc 37,4 2024.04.23 2

Pobierz wszystkie dokumenty